Kalkulačka (výpočet) daní a odvodov szčo (živnosť)

stiahnuť tu:
kalkulačka výpočet daní a odvodov szčo (živnosť) 2017, 2018

príklad výpočtu:

Orientačná kalkulačka odvodov a daní SZČO za rok 2017, 2018
Eur
mesačný príjem zo živnosti za rok 2017 X 850,00
mesiacov X 12,00
príjem zo živnosti za rok 2017 A 10 200,00 povinná registrácia do sociálnej poistovne za rok 2017 je vo výške 5472 eur
výdavky zo živnosti za rok 2017 B -6 120,00 paušálne 60% do max výšky 20000 eur
zaplatené odvody za rok 2017 C -739,97 zdravotné minimálne 60,06×1 + 61,81×11, sociálne odvody prvý rok 0
čiastkový základ dane zo živnosti D 3 340,03 A+B+C
čiastkový základ dane zo zamestnania E 0,00 príjmy – poistné
nezdaniteľná čiastka základu dane za 2017 F -3 803,33 do príjmu 19809 eur, ak nad tak 8755,578-(D/4), min 0
základ dane G 0,00 D+E+F
daň 19% H 0,00 G*0,19, min 0 0,00 mesačný prepočet
ročný vymeriavací základ pre poistenia 2018 I 2 745,63 (A+B-C)/1,486
mesačný vymeriavací základ pre poistenia 2018 J 456,00 min 456eur
zdravotné poistenie 14% mesačný preddavok 2018 K 63,84 J*0,14
sociálne poistenie 33,15% mesačný preddavok 2018 L 151,16 J*0,3315
mesačný príjem zo živnosti 2018 M 850 A/12
spolu dane a odvody mesačne 2018 N -215,00 Hmes+K+L
čistý mesačný príjem zo živnosti 2018 O 635,00 M+N
v prípade, že príjem zo živnosti za rok 2017 nebol vyšší ako 5472 eur:
mesačný príjem zo živnosti 2018 M 850 A/12
spolu dane a odvody bez sociálnych odv. mesačne 2018 N -63,84 Hmes+K+L
čistý mesačný príjem zo živnosti bez sociálnych odv. 2018 O 786,16 M+N