Kalkulačka (výpočet) daní a odvodov szčo (živnosť)

stiahnuť tu:
kalkulačka výpočet daní a odvodov szčo (živnosť) 2017, 2018

príklad výpočtu:

Orientačná kalkulačka odvodov a daní SZČO za rok 2017, 2018
Eur
mesačný príjem zo živnosti za rok 2017X850,00
mesiacovX12,00
príjem zo živnosti za rok 2017A10 200,00povinná registrácia do sociálnej poistovne za rok 2017 je vo výške 5472 eur
výdavky zo živnosti za rok 2017B-6 120,00paušálne 60% do max výšky 20000 eur
zaplatené odvody za rok 2017C-739,97zdravotné minimálne 60,06×1 + 61,81×11, sociálne odvody prvý rok 0
čiastkový základ dane zo živnostiD3 340,03A+B+C
čiastkový základ dane zo zamestnaniaE0,00príjmy – poistné
nezdaniteľná čiastka základu dane za 2017F-3 803,33do príjmu 19809 eur, ak nad tak 8755,578-(D/4), min 0
základ daneG0,00D+E+F
daň 19%H0,00G*0,19, min 00,00mesačný prepočet
ročný vymeriavací základ pre poistenia 2018I2 745,63(A+B-C)/1,486
mesačný vymeriavací základ pre poistenia 2018J456,00min 456eur
zdravotné poistenie 14% mesačný preddavok 2018K63,84J*0,14
sociálne poistenie 33,15% mesačný preddavok 2018L151,16J*0,3315
mesačný príjem zo živnosti 2018M850A/12
spolu dane a odvody mesačne 2018N-215,00Hmes+K+L
čistý mesačný príjem zo živnosti 2018O635,00M+N
v prípade, že príjem zo živnosti za rok 2017 nebol vyšší ako 5472 eur:
mesačný príjem zo živnosti 2018M850A/12
spolu dane a odvody bez sociálnych odv. mesačne 2018N-63,84Hmes+K+L
čistý mesačný príjem zo živnosti bez sociálnych odv. 2018O786,16M+N