Kalkulačka (výpočet) daní a odvodov szčo (živnosť)

stiahnuť tu:
kalkulačka výpočet daní a odvodov szčo (živnosť) 2018, 2019

príklad výpočtu:

Orientačná kalkulačka odvodov a daní SZČO za rok 2018, 2019
Eur
mesačný príjem zo živnosti za rok 2018 X 850,00
mesiacov X 12,00
príjem zo živnosti za rok 2018 A 10 200,00 povinná registrácia do sociálnej poistovne za rok 2018 je vo výške 5724 eur
výdavky zo živnosti za rok 2018 B -6 120,00 paušálne 60% do max výšky 20000 eur
zaplatené odvody za rok 2018 C -764,05 zdravotné minimálne 61,81×1 + 63,84×11, sociálne odvody prvý rok 0
čiastkový základ dane zo živnosti D 3 315,95 A+B+C
čiastkový základ dane zo zamestnania E 0,00 príjmy – poistné
nezdaniteľná čiastka základu dane za 2018 F -3 830,02 do príjmu 19948 eur, ak nad tak 8817,016-(D/4), min 0
základ dane G 0,00 D+E+F
daň 19% H 0,00 G*0,19, min 0
ročný vymeriavací základ pre poistenia 2019 I 2 745,63 (A+B-C)/1,486
mesačný vymeriavací základ pre poistenia 2019 J 477,00 min 477eur
zdravotné poistenie 14% mesačný preddavok 2019 K 66,78 J*0,14
sociálne poistenie 33,15% mesačný preddavok 2019 L 158,13 J*0,3315
mesačný príjem zo živnosti 2019 M 850 A/12
spolu dane a odvody mesačne 2019 N -224,91 Hmes+K+L
čistý mesačný príjem zo živnosti 2019 O 625,09 M+N
v prípade, že príjem zo živnosti za rok 2018 nebol vyšší ako 5724 eur:
mesačný príjem zo živnosti 2019 M 850 A/12
spolu dane a odvody bez sociálnych odv. mesačne 2019 N -66,78 Hmes+K+L
čistý mesačný príjem zo živnosti bez sociálnych odv. 2019 O 783,22 M+N